Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Cô gái được nhắc đến này có tên là H Duyên Bkrông (19 tuổi, Đăk Lăk). H Duyên Bkrông là người dân tộc Ê Đê, thuần Việt 100%, nhưng cô gái trẻ lại thường xuyên bị hiểu nhầm là con lai bởi những đường nét cực tây trên gương mặt. Thậm chí trên trang cá nhân, H Duyên còn chú thích tên facebook là “Duyên không lai” để tránh gây hiểu nhầm.

268050708935076008178134585102232914059486n 1516086031893 15377861963901203196860 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

3683954221082185561677102695836721274159104n 1537785406356671778267 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

photo 1 15375182509681947470898 15377856075601414388617 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

3692814421135684256327231737254227589201920n 1537785406359648106661 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

oanh 15377866138472083016478 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

215577169165061251676155773359026518137772n 1516087152739 1537786604508200888437 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

dalin2 15377864515182013443559 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

2623916021687939766856765133500463058327743n 1516086230519 15377862897951229847230 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

2406829321406770728307006709638018002985981n 1516086253280 1537786554479290219268 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

photo 2 1537518250969167283603 1537785607563555233823 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

255917558824199219265811245260332194623837n 1516082858683 1537786144244294866186 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

3472286220797667823462211225282903156457472n 15377855414521969149648 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

26937257893584060810167274029877o 1516082098701 15377860445271137606123 Cô gái Ê Đê được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Liên Quan Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *